Usluca Köyü Derneği
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Giresun Kale Cami

Genel Tanım

Yapıda bulunan kitabelere göre ilk cami Hicri 1246 (Miladi 1830) yılında Dizdarzade eşi Emetullah Hanım tarafından yaptırılmış olup, şimdiki cami Hicri 1329-1330 (Miladi 1911-1912) yıllarında Sarı Mahmutoğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ince yonu taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yapı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi taş malzemeden inşa edilmiş olup tek şerefelidir. Yapının batı cephesinde üç adet diğer cephelerinde ikişer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının üst örtüsü kubbedir. Basık kemer şeklindeki kademeli saçaklar yapıya ilgi çekici bir görünüm kazandırmıştır. Alt sıra pencereleri sivri kemerli, taş söveli ve demir parmaklıklıdır. Üst sırada, batı, güney ve doğu cephelerde üst sıra pencereler üçlü olarak yerleştirilmiştir. Ortadaki pencere diğerlerinden daha büyüktür. Kare planlı olan yapının ana girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı ahşap malzemeden yapılmış olup çift kanatlıdır. Basık kemerli girişin iki yanında yer alan İyon başlıklı sütunçeler kaideler üzerine oturtulmuştur. Kemer kilit taşında yıldız motifi yer almaktadır. Giriş üzerindeki alınlık dikdörtgen formludur ve yapının kitabelerinden biri bu alanda yer almaktadır. İç mekânda, kubbe içeriden sekiz adet yuvarlak kemer ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline minareden çıkılmaktadır. Mahfil harimde bulunan iki adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Mihrap, taş malzemeden olup mukarnaslı ve oldukça yoğun süslemelidir. Minber ise ahşap malzemeden işlemeli formdadır.
Genel Bilgiler
  • Türü:
  • Envanter Adı: KALE CAMİİ
  • Envanter Kodu: TR.ANT.28.020.031
Kullanım Bilgileri
  • Orijinal Kullanım: Cami
  • Bugünkü Kullanım: Cami