Usluca Köyü Derneği
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Kaçak Avlanan 3 Kişiye Ceza

Çamoluk'ta yasak olan malzeme ile avlanan 3 kişiye ceza

5 Ocak 2021 Salı Salı günü Çamoluk’ta kullanımı yasak olan Tırıvırı cinsi olta ile avlanan 3 kişiye ceza yazıldı.

Fındıklı Köyü altında bulunan gölette yasak olan tırıvırı ile yakalanana kişilere, kiş başı 545TL cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde kullanılması yasak olan ve “Katil Olta” diye anılan Tırıvırı olta İnce misinadan imal edilmiş olması nedeniyle su içerisinde yada fırlatma esnasında bir maddeye takılınca kolayca kopabildiğinden ve kopan parçaların da yıllarca suda kalıp, doğal yaşama karşı büyük tehdit oluşturduğundan kullanımı yasak.

TIRIVIRI ZARARLARI NELERDİR?

Naylondan imal edilen tırıvırı, avlanmak amacı ile sulara atıldığında, yırtılarak ya da koparak su içerisinde kalabilir ve 200 yıl boyunca formunu koruyarak, çevre kirliliğine neden olur. Suda kalan tırıvırı ya da parçaları, akıntılı sularda zamanla birikerek, akıntının önünde bir set oluştururlar ve akıntıyı yavaşlatarak ya da keserek, oluşturdukları setlere balıkların takılmasına neden olurlar. Balıkların yanı sıra, diğer deniz canlıların da bu sete takılarak çürümesine ve suyun kirlenmesine sebep olarak, su kirliliği de yaratırlar ve hepimizin bildiği gibi, kirli sularda da balıkların yaşaması olanaksızdır.

Tırıvırı ya da parçalarına takılan balıklarla beslenen canlılar, balıkları yemek için yaklaştıklarında, kendileri de bu parçalara takılarak can verirler. Suya bağımlı olarak yaşayan ördek, su samuru, leylek, balıkçıl gibi canlıların, boğularak veya açlıktan büyük bir ızdırap çekerek ölmelerine neden olur.

Bir şekilde sudan kıyıya çıkması ya da atılırken ağaçlara takılarak kalması sonucu, kendisine yaklaşan ve kendisi ile aynı ortamda bulunan kanatlı ya da memeli hayvanların da ölümlerine ya da sakat kalmalarına neden olur.

Tırıvırı, yalnızca doğaya verdiği zararla yetinmez. Aynı zamanda, kendisini bilerek ya da bilmeyerek satan malzemecilere de zarar verir. Çevreye verdiği zarar nedeni ile, zamanla balık kalmadığında, balık tutulamayacağı için malzeme satılmasına da gerek kalmayacak. Diğer bir yandan da, tırıvırı ile pek çok tür yakalanabilir. Ama her bir tür için ayrı olta takımı satılacak olsa, malzemeciler daha fazla kar elde edeceklerdir. Kısacası, satıldığı zaman, malzemecilerin daha az para kazanmasına da sebep olarak, ayrı bir zarar daha vermektedir.

TIRIVIRI ÜRETİMİ, SATIŞI, İSTİHSAL YERLERİ CİVARINDA BULUNDURULMASI VE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA KULLANILMASI DURUMUNDA UYGULANMASI GEREKEN KANUNİ YAPTIRIMLAR NELERDİR?

TIRIVIRI, adı verilen araca ilişkin üretiminden satışına, bulundurulmasından kullanımına kadar konulan yasaklamaya uyulmaması durumunda gerçekleştirilecek yaptırımlar aşağıdadır.

Su Ürünleri Kanunu’nun Genel Yasaklar, Tahdit ve Mükellefiyetler başlıklı 23. maddesinin (a) bendinde” Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği hükmü yer almaktadır.

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Genel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler başlıklı 16. maddesinin son fıkrasında ise;

Su ürünleri avcılığını düzenlemek üzere, sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, su kirliliği, istihsal yerler, mevsimler, zamanlar, istihsal vasıtaları, avlanma yöntemleri, su ürünlerinin cinsleri, ağırlıkları ve büyüklükleri yönünden yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenerek tebliğ şeklinde Resmi Gazetede ilan edileceği yer almaktadır.

Yönetmelikteki bu düzenlemeye uygun olarak 05.11.2008 tarih ve 27045 Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Diğer Genel Hükümler başlıklı 42. maddesinin 7. fıkrası ve 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin Genel Hususlar başlıklı 14. maddesinin 7. fıkrası gereğince “ Tırıvırı – paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaklanmıştır.”

Çamoluk Haber