Usluca Köyü Derneği
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Vergi Denetimine Hazırlık

Bir yılı daha geride bıraktık. Öncelikle 2016 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Her yılın bitişinde olduğu gibi 2015 yılı için de Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlıkları başlamak üzere. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının hazırlık çalışmalarına ışık tutmak, muhtemel bir vergi ve/veya usul denetimine hazırlıklı olmak, beyannamelerde doğru bilgilere yer vermek açısından yapılması gereken genel çalışmalar yazımızın konusunu oluşturuyor.

Dönem sonu itibari ile yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken belgeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 1-Sanayi Sicil Belgeleri ve Kapasite Raporları olan firmaların belge sürelerini ve vize işlemlerini gözden geçirmeleri ve gerekirse belgeleri revize etmeleri gerekmektedir. 2-Mükelleflerin; stok envanterini çıkartması, devir-üretime giden-fire-kalan stok, satışların maliyeti tablosu, bilanço ve mizan uyumlu ıslak imza kaşeli stok sayım raporu, üretim analiz tabloları, işletme cetveli, kapasite kullanım oranları tespiti, kullanılan enerji miktarları, mamul üretim-satış tablosu v.s. konularında belgelendirme yapmaları gerekmektedir.

3-İş merkezi, şube-depo, irtibat ofisi v.s. mülkiyet ise tapu, kira ise sözleşmelerinin hazırlanmış olması, şirkete ait olan ya da şirket kullanımında olan iletişim araçlarının (telefon, data, faks, e-posta, web) listesinin çıkartılmış olması gerekmektedir. 4-Banka kredilerinin, leasing kullanımlarının önceki yıldan devir, cari dönem ödeme, yıl sonu kalan şeklinde, dövizli olanların değerlemeleri ile birlikte tablolaştırılması ve banka evrakı ile desteklenmesi gerekmektedir. 5-Yıl içinde verilen her türlü düzeltme beyannamelerinin suretleri, yazılı gerekçeleri, yevmiye kayıtları hazırlanmış olmalıdır. 6-100 Kasa hesabında yer alan ihtiyaç fazlası tutarların adat işlemine tabi tutulması, 131-331 veya sair ilişkili kişi/kurum hesaplarının incelenmesi, 6009 sayılı yasa kapsamında değerlendirilerek faiz geliri/gideri ve %18 KDV uygulanması, kayıtlara alınması işlemlerinin azami dikkatle yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemler yapılırken KVK 12-13’ncü maddeler ve bağlı tebliğlere göre hareket edilmelidir.

YAZININ DEVAMI İÇİN:

http://www.habername.com/yazi-fatih-aydin-vergi-denetimine-hazirlik-ve-dogru-raporlama-11495.htm